Overblog Seguir este blog
Administration Create my blog

Presentación

 • : Niños y NIñas Kung-Fu Arte Marcial.
 • Niños y NIñas Kung-Fu Arte Marcial.
 • : Cursos y Clases de Kung-Fu Infantil y Adultos defensa Persona y SanDa Boxeo Chino. (patylee_@hotmail.com) tlf 34 - 626992139
 • Contacto

Perfil

 • Clases de Kung-Fu Shaolin y Wudang
 • Nunca Olvides a estos tres tipos de Alumnos en las Artes Marciales y en tu Vida:
1º Alumnos que te AYUDARON en situaciones difíciles ;
2º Alumnos que te ABANDONARON en situaciones difíciles ;
3º Alumnos que de te PUSIERON en situaciones difíciles .
 • Nunca Olvides a estos tres tipos de Alumnos en las Artes Marciales y en tu Vida: 1º Alumnos que te AYUDARON en situaciones difíciles ; 2º Alumnos que te ABANDONARON en situaciones difíciles ; 3º Alumnos que de te PUSIERON en situaciones difíciles .

CONTACTO

Shifu Paty Lee 

Tlf 626992139

patybelbe@hotmail.com

Cursos, Clases y Seminarios.

Sanda y Kung Fu

China Kung Fu Wushu Paty Lee - Cursos 2014..-copia-1

 

Texto Libre

Texto Libre

25 marzo 2013 1 25 /03 /marzo /2013 09:00

Eight Immortal Staff

Baxian Gun (Eight Immortal Staff) includes 61 postures. This form is one of Wudang Mountain's treasures. It was created by imitating the features of the Taoist Eight Immortals:

1) He Xian-gu (with lotus flowers)
2) Li Tie-guai (with pilgrim's gourd and iron crutch)
3) Cao Gou-Jiu (with castanets)
4) L¨¹ Dong-bin (with fly-wisk and sword)
5) Han Xiang-zi (with a flute)
6) Zhuang-li Quan (with fan and peach of immortality)
7) Lan Cai-he (with basket of flowers)
8) Zhang Guo-lao (with drum)

Baixian Gun is part of the Wudang Eight Immortal School which is only handed down secretly to some favored disciples.

 

 1. Qi shi: Beginning
 2. Shun shui tui zhou: Slide the boat down the water
 3. Jiu di cha zhen: Put a needle in the very ground where you stand on
 4. Xian ren zhi lu: The immortal directs the way
 5. Huang yun gai ding: The yellow clouds cover the top
 6. Tai gong diao yu: Tai gong fishes
 7. Tie niu gen di: The iron bull harrows the field
 8. Han zhong li jie yi: Han Zhong li unbutton his clothes
 9. Dan feng chao yang: The phoenix faces to the sun

10. Zhui feng gan yue: Rush with the wind and keep pace with the moon.

11. Yu tu tan tui: The white rabbit bounces its legs

12. Lv dong bing bei jian: Lv dong bing carris his sword

13. Fan zhen qian kun: (you) Reverse qian and kun (right)

14. Dong bing yin jiu (you) Lv dong bing drink the wine

15. Lan yao qu bao: Intercept the waist to take the treasure

16. Dong bing yin jiu (zuo) Lv Dong bing drinks the wine (left)

17. Fan zhen qian kun (zuo): Reverse qian and kun (left)

18. Dan feng chao yang: The phoenix faces to the sun

19. Yu tu tan tui: The white rabbit bounces its legs

20. Ba cao xun she: Pluck the grass to search for the snake

21. Tai gong diao yu: Tai gong fishes

22. Tie niu gen di: The iron bull harrows the field

23. Zuo zhen shan he: Situate and shake the mountains and rivers

24. Dan feng chao yang: The phoenix faces to the sun

25. Zhui feng gan yue: Rush with the wind and keep pace with the moon.

26. Tu zi deng jiao: The jade rabbit steps the ground

27. Yue bu xiao qiao: Jump with hook kicking

28. Guaili liang xiang: Tie Guaili shows his appearance

29. Tie Guaili du bu xia yun ti: Tie Guaili descends from the heaven ladder with one leg

30. Hui tou wang yue: Turns back the head to look at the moon

31. Ba cao xun she: Pock the grass to search for the snake

32. Bai she tu xin: The white snake shows its tongue

33. Han Xiangzi chui xiao: Han Xiangzi blows the flute

34. Bai she tu xin: The white snake shows its tongue

35. Han Xiangzi chui xiao: Han Xiangzi blows the flute

36. Lan Caihe guan wang: Lan Caihe observes the whole situation

37. Tong zi bai yue: the children kowtow and pray to the moon

38. Zuo you yin yang: Left right yin and yang

39. Heng sao qian jun: Sweep off hundreds of the soldiers

40. Zuo you yin yang: Left right yin and yang

41. Mei nv xian hua: The beauty presents the flowers

42. He xiangu xian shou: He xiangu offers her birthday presents

43. Zhang guolao dao qi mao lv: Zhang Guolao rides his donkey backwards

44. Tie niu gen di: The iron bull harrows the field

45. Dan feng chao yang: The phoenix faces to the sun

46. Cao Guojiu pao shu

47. Hui tou wang yue

48. Zui wo xian chuang

49. Pao zhuan yin yu

50. Zuo zhen shan he

51. Han zhong li yao shan

52. Bai she tu xin

53. Han xiangzi le ma heng di

54. Lv Dongbing ti bei jing jiu

55. He Xiangu cai hua

56. Lan Caihe xian bao

57. Cao Guojiu fan shu

58. Tie Guaili du jiao deng tian

59. Zhang Guolao ju bian

60. Luo di sheng gen

61. Shou shi:

Repost 0
Published by Escuela Kung Fu - Clases Infantil y Adultos Wushu - en Kung Fu 武当八仙棍 Wudang Eight Immortal.八仙棍
Comenta este artículo

Wushu El Kung Fu

Equipo Shifu Senna Kung Fu

Paginas Kung Fu

Texto Libre